امروز یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹ ۰۵:۳۰
  • الوند مکش بنر 2

  • شرکت الوند مکش

Loading
آبپاش تمام دور zk30 سه نازله

آبپاش تمام دور zk30 سه نازله

آبپاش تمام دور zk30 سه نازله

این محصول با بهره

گیری از فن آوری شرکت پروت آلمان وبا تغییرات در ساختار فیزیکی (افزایش نازل پایین

به جهت آبیاری بهتر وایجاد همپوشانی بالا)تولید وعرضه می گردد.

yIran Iran
سارو
آبپاش تمام دور zk30 سه نازله
۱,۲۱۵
آبپاش تمام دور zk30 سه نازله

این محصول با بهره
گیری از فن آوری شرکت پروت آلمان وبا تغییرات در ساختار فیزیکی (افزایش نازل پایین
به جهت آبیاری بهتر وایجاد همپوشانی بالا)تولید وعرضه می گردد.
موردی یافت نشد.