امروز جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۱:۲۵
  • الوند مکش بنر 2

  • شرکت الوند مکش

Loading
شیرخودکارپلیمری ;11/2باران الوند

شیرخودکارپلیمری ;11/2باران الوند



شیر اتصال سریع

پلیمری"2/11



وسیله مورد نظر شیر

اتصال سریع (شیرخودکار )2/11 اینچ پلیمری مدل باران الوند که جهت استفاده در بخش

کشاورزی فضای سبز و یا در هرموردی که نیاز به قطع ووصل سریع آب باشد طراحی وساخته شده است.















Iran Iran
باران الوند
11/2"
۳۰۸
موردی یافت نشد.