امروز یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹ ۰۴:۱۸
  • الوند مکش بنر 2

  • شرکت الوند مکش

Loading
شیرخودکارپلیمری2 باران الوند

شیرخودکارپلیمری2 باران الوند

شیر اتصال سریع

پلیمری"2/11وسیله مورد نظر شیر

اتصال سریع (شیرخودکار )2/11 اینچ پلیمری مدل باران الوند که جهت استفاده در بخش

کشاورزی فضای سبز و یا در هرموردی که نیاز به قطع ووصل سریع آب باشد طراحی وساخته شده است.

Iran Iran
باران الوند
"2
۷۵۴
موردی یافت نشد.